»  Aktualności


cena: pow:
Licznik odwiedzin: 62364


Projekty domów
aktualnosci - wersja polska

Witamy Państwa

na naszej stronie dotyczącej regionalnego rynku nieruchomości.

Jeżeli jednak w chwili obecnej nie mamy dla Państwa odpowiedniej oferty, prosimy o cierpliwośc i wyrozumiałość - to wkrótce ulegnie radykalnej zmianie.
Proponujemy więc otworzyć w naszej firmie (bezpłatnie) zlecenie kupna i zaczekać cierpliwie - posiadamy bowiem na tym rynku nieruchomości uznaną pozycję, ukształtowaną ponad 20 - letnim okresem naszego funkcjonowania oraz dużą wiedzę merytoryczną w zakresie obrotu nieruchomościami, projektowania budowlanego, a także przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.

Stąd też między innymi zapracowaliśmy sobie na opinię firmy rzetelnej i skutecznej w działaniu.

Po długotrwałej lecz gruntownej modernizacji naszej siedziby, ruszyliśmy ponownie na wysokich obrotach, aby spełniać Państwa wymarzone oczekiwania.

Serdecznie zapraszamy !.

Już wkrótce:

- istotne zmiany w Prawie Budowlanym,

a także

- podatki w obrocie nieruchomościami, wraz z prawnym komentarzem

oraz

- obciążenia finansowe nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- opłata planistyczna,

- opłata adiacencka z tytułu geodezyjnego podziału gruntu,

- opłata adiacencka z tytułu procedury scalenia i podziału geodezyjnego gruntu,

- opłata adiacencka z tytułu wykonania przez gminę uzbrojenia technicznego.

Opłata planistyczna, zwana też rentą planistyczną,

występuje w sytuacji gdy organ samorządowy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który z tą chwilą staje się obowiązującym prawem miejscowym w zakresie kształtowania gospodarki przestrzennej danej struktury administracyjnej.

Obowiązek ponoszenia tej oplaty dotyczy jednak wyłącznie tych właścicieli, których wartość nieruchomości wzrosła w wyniku uchwalenia tego aktu prawnego, a jednocześnie zbywają oni przedmiotową nieruchomość przed upływem 5 lat od prawomocnej daty tej czynności prawnej.

Wysokość opłaty planistycznej określa rada gminy (miasta) także w drodze podjętej uchwały, której podstawę stanowią art. 36-37 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Aby jednak sprecyzować wysokość należnej z tego tytułu opłaty, wójt, burmistrz czy też prezydent danej jednostki administracyjnej zobowiązany jest do udokumentowania swoich roszczeń wobec zbywcy nieruchomości, poprzez określenie różnicy pomiędzy wartością tej nieruchomości przed uchwaleniem planu miejscowego i aktualną wartością rynkową funkcjonującą po jego uchwaleniu.
W tym celu organ ten wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne, skutkujące naliczeniem wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej.
Opłata planistyczna winna być uiszczona w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o jej naliczeniu.
Stosownie do przepisów art. 37 ust.6 podanej wyżej ustawy, postępowanie takie może być również wszczęte na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, przed jej zbyciem, w sytuacji gdy uważa on, że jej wartość wzrosla w związku z uchwaleniem planu miejscowego, bądź uchwaleniem zmiany tego planu.
Jedynym dopuszczonym w tym przedmiocie dokumentem może być operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.
W oparciu o stosowny przepis ustawy, wzrost ten nie może przekraczać 30% określonej w ten sposób wartości.
Ponieważ jednak z reguły, jednostki samorządu terytorialnego i tak decydowały się w praktyce na zastosowanie stawki maksymalnej, prawodawca przygotował już projekt zmiany tej ustawy, wnosząc zastosowanie jednolitej w skali kraju stawki procentowej w wysokości 25%, zabierając tym samym samorządom dany im uprzednio przywilej kształtowania poziomu tej wartości.

W trakcie uruchamiania:

Nowy serwis internetowy (także w wersji angielsko i niemiecko - języcznej) obejmujący swoim zasięgiem również nieruchomości położone poza obszarem naszego kraju, o adresach internetowych www.e-rn.pl i www.realestate25.com
Pierwsze kroki nowego serwisu o adresie e-rn.pl - Internetowy Rynek Nieruchomości

oraz serwis, grupującego oferty sprzedaży i wynajmu nieruchomości wyłącznie w obszarze naszego kraju o adresach internetowych www.e-gn.pl i www.egratka.com.
Pierwsze kroki nowego serwisu o adresie e-gn.pl - Internetowa Giełda Nieruchomości

Do promocji i reklamy ofert polecamy również będącą od niedawna w naszym posiadaniu (aktualnie modernizowaną) stronę o problematyce gospodarczej w skali naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień inwestycyjno - finansowych, funkcjonującą pod domenami egospodarka.net, a także e-gospodarka.net.
egospodarka.net - Aktualności gospodarcze, Finanse

Miej serce dla bezdomnych zwierząt:

Zbliża się zima - pora słoty, śnieżyc i niskich temperatur.
Jeżeli uczulimy swoją wrażliwość możemy wśród nas dostrzec tych, którzy są słabsi i mniej zaradni od innych, tych którzy potrzebują pomocy aby przetrwać ten gorszy dla nich czas.
Pamiętajmy wtedy również o bezdomnych, głodnych i zmarzniętych zwierzętach, które bez naszej pomocy nie są czasem w stanie nawet przeżyć tej pory roku.
Miejmy dla nich wszystkich otwarte serca i podzielmy się ciepłem oraz jedzeniem.
Nie pozostawiajmy ich na pastwę złego losu.
Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na tym ziemskim globie.

Zarząd i pracownicy firmy "F-S"

Wprawdzie po zimie przyjdzie ciepła wiosna, a po niej gorące lato,

ale chcielibyśmy aby nasz powyższy (zimowy) apel skutkował nadal wzrostem ludzkiej troski o los bezdomnych zwierząt.
Nie zapominajmy więc o nich nawet wtedy gdy wydaje się nam, że w słoneczne, ciepłe dni nasza pomoc jest im już niepotrzebna, że poradzą sobie same w zdobyciu żywności i bezpiecznego schronienia.

W miarę swoich możliwości otaczajmy je nadal przyjazną opieką i starajmy się im zawsze pomagać gdy potrzebę takiej pomocy dostrzeżemy.

Zapraszamy wkrótce na nasze strony o tematyce zwierzęcej psaurok.com oraz naszpupil.com

Z kolei kompensum aktualnych wiadomości na tematy
bankowo - finansowe
odnajdziesz teraz wchodząc do nowego serwisu naszej firmy - PUPH "FS", znajdującego się pod adresem
www.e-bankier.com (a także ebankier.net oraz bankier.org.pl).

e-bankier.com - Kredyty, Aktualności gospodarcze

Serdecznie zapraszamy.
strona główna o firmie kontakt mapa dojazdowa linki kredyty aktualności zasady współpracy
Copyright © 2006